Sowing deliberately,
harvesting splendidly!
Seeds with attitude

farmsaat AG je etablovaný v osivárskej branži ako inovatívna, stredne veľká firma. Ohniskom našej činnosti je šľachtenie a predaj vysokokvalitných odrôd kukurice s prvotriednymi výnosovými parametrami. Šľachtíme tradičnými metódami kríženia bez použitia geneticky modifikácií.

Osivá FarmSaat AG nie sú k dispozícii v obchode!

Je jedno či kukurica, tráva, medziplodiny, cirok alebo zmesi do zverníc, naše osivá a naše odrody nenájdete v obchode. Kúpiť ich môžete len priamo u nás alebo u našich regionálnych farmpartnerov.

Priamy spôsob distribúcie garantuje férové ceny, prvotriedne výnosové parametre osiva sú dosahované dôsledne bez použitia genetických modifikácii a osobný kontakt medzi šľachtiteľom, farmpartnerom a zákazníkom zabezpečuje ďalší vývoj odrôd.

Náš úzky distribučný systém Vám zabezpečí férové ceny a prinesie úspech priamo na poli a v maštali!

farmprinzip Logo